فایل ورد تاثير آموزش الکترونيک بر ايجاد نگرش مثبت به درس رياضي در بين هنرجويان هنرستانهاي کاردانش شهرستان قاين

لینک دانلود

فایل ورد تاثير آموزش الکترونيک بر ايجاد نگرش مثبت به درس رياضي در بين هنرجويان هنرستانهاي کاردانش شهرستان قاين دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش الکترونيک بر ايجاد نگرش مثبت به درس رياضي در بين هنرجويان هنرستانهاي کاردانش شهرستان قاين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش الکترونيک بر ايجاد نگرش مثبت به درس رياضي در بين هنرجويان هنرستانهاي کاردانش شهرستان قاين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش الکترونيک بر ايجاد نگرش مثبت به درس رياضي در بين هنرجويان هنرستانهاي کاردانش شهرستان قاين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرآموزش الکترونیکی بر ایجاد نگرش مثبت به درس ریاضی در بین هنرجویان پسر هنرستان کاردانش شهر قاین است. جامعه آماری این پژوهش 200 نفر است که از هنرجویان پسر پایه دهم هنرستان های کاردانش شهر قاین انتخاب شده اند. از بین 10 کلاس پایه دهم، دو کلاس به روش تصادفی ساده انتخاب کردیم ، گروه نمونه به دو گروه 20 نفری، آزمایش و کنترل تقسیم شد و طرح پژوهش پیش آزمون - پس آزمون به شیوه شبه آزمایشی بین دو گروه اجرا شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه نگرش بود. در این پژوهش گروه آزمایش، آموزش به روش الکترونیکی شامل پاورپوینت، نرم افزارهای آموزشی و کامپیوتر دریافت کردند ، و گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ، از آمار توصیفی( شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس و همبستگی پیرسن) استفاده شد . نتایج نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری از لحاظ نگرش به ریاضی وجود دارد .

توضیحات بیشتر