فایل ورد پيش بيني سلامت روان و سازگاري روانشناختي بر اساس رضايت زناشويي در زنان مبتلا به ناباروري

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني سلامت روان و سازگاري روانشناختي بر اساس رضايت زناشويي در زنان مبتلا به ناباروري دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني سلامت روان و سازگاري روانشناختي بر اساس رضايت زناشويي در زنان مبتلا به ناباروري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني سلامت روان و سازگاري روانشناختي بر اساس رضايت زناشويي در زنان مبتلا به ناباروري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني سلامت روان و سازگاري روانشناختي بر اساس رضايت زناشويي در زنان مبتلا به ناباروري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام تحقیق حاضر فایل ورد پيش بيني سلامت روان و سازگاري روانشناختي بر اساس رضايت زناشويي در زنان مبتلا به ناباروري بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه مورد بررسی در این مطالعه را کلیه زنان مبتلا به ناباروری که به مرکز ناباروری بیمارستان امام خمینی(ره) شهر تهران در سال 1394 مراجعه کرده بودند را تشکیل دادند. بدین منظور تعداد 80 زن مبتلا به ناباروری براساس فرمول انتخاب حجم نمونه در تحقیقات همبستگی به روش نمونه گیری در دسترس از مرکز ناباروری امام خمینی(ره) انتخاب شدند و در این تحقیق شرکت کردند. برای جمع آور اطلاعات از پرسشنامه های سلامت روان کلدبرگ و هیلر(1979)، سازگاری روانشناختی بل(1961 )و رضایت زناشویی انریچ(1999 )استفاده شده است. داده های جمع آوری شده بوسیله ی پرسشنامه با استفاده از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین سلامت روان با رضایت زناشویی در زنان مبتلا به ناباروری رابطه منفی و معنی دار وجود دارد(P<0/001 )بین سازگاری روانشناختی با رضایت زناشویی در زنان مبتلا به ناباروری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.(P<0/001 )همچنین رضایت زناشویی می تواند واریانس سلامت روان و سازگاری روانشناختی زنان نابارور را پیش بینی کند.(P<0/005 )می توان نتیجه گیری کرد که سلامت روان و سازگاری روانشناختی با رضایت زناشویی رابطه داشته و سلامت روان و سازگاری روانشناختی میتواند بر اساس رضایت زناشویی پیش بینی شود.

توضیحات بیشتر