فایل ورد پيش بيني رابطه انتظار از ازدواج بر اساس جهت گيري مذهبي و سبکهاي دلبستگي دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني رابطه انتظار از ازدواج بر اساس جهت گيري مذهبي و سبکهاي دلبستگي دانشجويان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني رابطه انتظار از ازدواج بر اساس جهت گيري مذهبي و سبکهاي دلبستگي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني رابطه انتظار از ازدواج بر اساس جهت گيري مذهبي و سبکهاي دلبستگي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني رابطه انتظار از ازدواج بر اساس جهت گيري مذهبي و سبکهاي دلبستگي دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف: این مطالعه با هدف پیش بینی رابطه انتظار از ازدواج بر اساس جهت گیری مذهبی و سبک های دلبستگی دانشجویان مجرد انجام پذیرفت. روش:روش پژوهش توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران در نیمسال اول( 1394-1395) بود. که از بین آنها 182 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس انتظار از ازدواج (جونز و نلسون،MES ،(1978 مقیاس جهت گیری مذهبی (آلپورت، 1967)و مقیاس دلبستگی بزرگسالان(هازن و شیور، 1978)بود. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله روش همبستگی و رگرسیون چند متغیری سلسله مراتبی انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادکه بین جهت گیری مذهب درونی و سبک دلبستگی ایمن و انتظار واقع بینانه از ازدواج رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. و همچنین بین جهت گیری مذهب درونی و انتظار بد بینانه از ازدواج رابطه منفی و معنا دار و بین سبک های دوسوگرا و اجتنابی، انتظار بد بینانه از ازدواج رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی و سبک دلبستگی ایمن قادر به پیش بینی انتظار از ازدواج واقع بینانه و جهت گیری مذهبی بیرونی و سبک های دلبستگی اجتنابی و دو سو گرا قادر به پیش بینی انتظار از ازدواج بدبینانه می باشند.

توضیحات بیشتر