فایل ورد پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان دانشگاه يزد

لینک دانلود

 فایل ورد پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان دانشگاه يزد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان دانشگاه يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان دانشگاه يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پيش بيني اعتياد به اينترنت از طريق طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دانشجويان دانشگاه يزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی طرحواره های ناسازگار اولیه در اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دانشگاه یزدبود. این پژوهش از نوع همبستگی چند متغیری است. جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان پسر ساکن خوابگاه دانشگاه یزد بودند،که در سال تحصیلی 1395- 1394به تحصیل اشتغال داشتند. حجم نمونه ی این تحقیق 150 نفر بود، که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش عبارتند از: پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ. داده های گردآوری شده به روش آماری توصیفی و استنباطی رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و طرحواره های ناسازگار اولیه( 0.47= r )رابطه وجود دارد و طرحواره های ناسازگار اولیه 22/2 درصد اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می کند.

توضیحات بیشتر