فایل ورد بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر يادگيري الکترونيکي در دانشگاه فردوسي مشهد

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر يادگيري الکترونيکي در دانشگاه فردوسي مشهد دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر يادگيري الکترونيکي در دانشگاه فردوسي مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر يادگيري الکترونيکي در دانشگاه فردوسي مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي و ارزيابي عوامل موثر بر يادگيري الکترونيکي در دانشگاه فردوسي مشهد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یادگیری الکترونیکی را میتوان کاربرد هدفمند فناوری های شبکه ای اطلاعات و ارتباطات در فرایند یادگیری دانست. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته داخلی و خارجی، ابعاد و مولفه های مرتبط با مفهوم پژوهش در خصوص یادگیری و یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های داخلی و خارجی شناسایی گردید. روش پژوش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی است و از لحاظ نوع رویکرد از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی شهر مشهد بودند به روش تمام شمار به عنوان نمونه اعضای تحقیق انتخاب گردید. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم با استفاده از نرم افزار LISREL بیانگر تایید ابعاد 4 گانه (زیرساخت، تخصص و مهارت، انگیزش و قدرت یادگیری) که و 18 شاخص برای متغیر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. همچنین نتایج حاصل از بررسی وضعیت ابعاد فوق در دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از نرم افزار SPSS حاکی از این است که ابعاد (زیرساخت، تخصص و مهارت) از وضعیت مطلوب برخوردارند و ابعاد (انگیزش و قدرت یادگیری) از دید پاسخ دهندگان در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

توضیحات بیشتر