فایل ورد بررسي نقش والدين در موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي نوجوانان 12تا 16ساله در شهرستان شيروان در سال تحصيلي94-95

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش والدين در موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي نوجوانان 12تا 16ساله در شهرستان شيروان در سال تحصيلي94-95 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش والدين در موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي نوجوانان 12تا 16ساله در شهرستان شيروان در سال تحصيلي94-95  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش والدين در موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي نوجوانان 12تا 16ساله در شهرستان شيروان در سال تحصيلي94-95،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش والدين در موفقيت يا عدم موفقيت تحصيلي نوجوانان 12تا 16ساله در شهرستان شيروان در سال تحصيلي94-95 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف ازاین تحقیق بررسی نقش والدین درموفقیت یاعدم موفقیت تحصیلی نوجوانان12تا 16ساله درشهرستان شیروان درسالتحصیلی94-95 می باشد.طرح این تحقیق از نوع کاربردی در رده ی علی-مقایسه ای یا پس ازوقوع می باشد.جامعه آماریشامل تمامی دانش آموزان دومدرسه مقطع متوسطه اول پسرانه ودخترانه درشهرستان شیروان میباشد که حدود400دانش آموزبودند.دراین تحقیق برای انتخاب نمونه ازپرونده های تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. ازهرمدرسه 40نفرانتخاب شدبه اینصورت ازمیان دختران آنهایی راکه معدل بالاتراز17ونیم بودندبه عنوان شاگردان ممتازوازمیان پسران آنهایی را که معدلکمتراز17داشتندبه عنوان شاگردان غیرممتازانتخاب شدند.پرسشنامه که شامل بیست سوال درموردنقش والدین وعوامل دیگرکه باعث موفقیت وعدم موفقیت دانش آموزان شده است بین آنان توزیع شدونتایجی به دست آمد.ابزار پژوهش پرسشنامه بر مقیاس لیکرت و بلی وخیربوده ومحقق ساخته میباشد؛ و شامل20سوال در مورد نقش والدین درموفقیت یاشکست تحصیلی دانش آموزان می باشد. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها ازspss استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آمارتوصیفی واستنباطی (خی دو) استفاده گردید. نتایج نشان داد والدین می توانند موثر تر از دیگر عوامل بر موفقیت یا عدم موفقیت دانش آموزان تاثیر گذار باشند.

توضیحات بیشتر