فایل ورد بررسي ميزان شيوع اختلالات خواب کودکان در دانش آموزان مدارس ابتدايي (نمونه موردي مدارس ابتدايي شهر زابل)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان شيوع اختلالات خواب کودکان در دانش آموزان مدارس ابتدايي (نمونه موردي مدارس ابتدايي شهر زابل) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان شيوع اختلالات خواب کودکان در دانش آموزان مدارس ابتدايي (نمونه موردي مدارس ابتدايي شهر زابل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان شيوع اختلالات خواب کودکان در دانش آموزان مدارس ابتدايي (نمونه موردي مدارس ابتدايي شهر زابل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان شيوع اختلالات خواب کودکان در دانش آموزان مدارس ابتدايي (نمونه موردي مدارس ابتدايي شهر زابل) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بی خوابی یکی از رایج ترین شکایت مشاهده شده می باشد که می تواند بر ایجاد رفتارهای نابهنجار اجتماعی و فردی افراد موثر باشد. اختلالات خواب و اثرات مستقیم و غیرمستقیم برسایر جنبه های زندگی دارند. تشخیص اختلالات خواب بسیار مهم هستند ونیازمند ابزارهای مناسب می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی رابطه بین اختلال خواب کودکان در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر زابل در سال تحصیلی 1395 - 1394 بود با استفاده از مطالعه تعیین پرسشنامه اختلال خواب کودکان (CSHQ) بود. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد تعداد 305 نفر افراد شاغل به تحصیل در مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل یک پرسشنامه خواب استاندارد کودکان (CSHQ) بود. داده ها با استفاده از آزمون کرانباخ، خی دو و فراوانی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ پرسشنامه اختلال خواب کودکان بیش از 0/7 بود یافته مطالعه حاکی از آن بود که %10/5درصد از افراد مورد مطالعه حداقل یک نوع از اختلال های خواب را دارا بودند.با توجه به نتایج شیوع انواع اختلالات خواب و همچنین آزمون آماری مشخص شد که تفاوت معناداری بین دختران و پسران وجود ندارد. در این پژوهش اختلال از نوع عادات اضطرابی و مقاوت در به خواب رفتن شایع ترین اختلالات خواب کودکان شهر زابل می باشد.

توضیحات بیشتر