فایل ورد بررسي ميزان پاسخ گويي خدمات پيش بيني شده مطابق نيازهاي مراجعان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ميزان پاسخ گويي خدمات پيش بيني شده مطابق نيازهاي مراجعان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ميزان پاسخ گويي خدمات پيش بيني شده مطابق نيازهاي مراجعان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ميزان پاسخ گويي خدمات پيش بيني شده مطابق نيازهاي مراجعان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ميزان پاسخ گويي خدمات پيش بيني شده مطابق نيازهاي مراجعان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف فایل ورد بررسي ميزان پاسخ گويي خدمات پيش بيني شده مطابق نيازهاي مراجعان ، انجام شده است.نمونه آماری شامل: 172نفر اولیاء ، 210 مراجعه کننده به مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده ، 13 مشاور، 4 مدیر مرکز مشاوره ، 4 کارشناس انجمن اولیاء و مربیان منطقه ، 4 کارشناس مسیول انجمن اولیاء و مربیان استان ،6 کارشناس ستادی ، 7 صاحب نظر مشاوره و تعدادی اسناد و مدارک مرتبط بود. در مجموع حجم کل نمونه، شامل 420 نفر می باشد روش این طرح بر اساس مدل ارزشیابی سیپ است ، در این طرح، تلفیقی از روشی های ارزشیابی و پژوهش در روش و تحلیل نتایج ، استفاده شده است . اما به دلیل کاربرد نتایج آن در مدیریت و تصمیم گیری امور مربوط به مسایل مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده ، کاربردی است. مرا حل اجرای الگوی سیپ در خصوص مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده به این صورت است که عوامل چهارگانه ،زمینه، درون داد ، فرایند و برون داد، برنامه و مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده ، مد نظر قرار گرفت، سپس برای هر عامل نشانگرهایی براساس شاخص های مورد نظر مدیریت راهنمایی ، مشاوره خانواده (مندرج در فرم ها، آیین نامه ها) و مبانی نظری مشاوره تعریف گردید برای جمع آوری داده ها، سوالات مورد نظر طرح و در پرسش نامه ها،چک لیست و یا فرم های مصاحبه، قرارگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه های چند گانه محقق ساخته، چک لیست، فرم مصاحبه و فرم استخراج کیفی اطلاعات بود، ورود داده ها در محیط Excel و پردازش آنها با استفاده از نرم افزارSpss انجام شد.در تجزیه و تحلیل داده های کمی از روش های آمار توصیفی (مطابق معمول طرح های ارزشیابی) با استفاده از فراوانی و درصد، نمودار و شاخص های مرکزی(میانگین ، میانه و... ) و شاخص های پراکندگی (انحراف معیار، چولگی و ... ) کمک گرفته شد . همچنین در مقایسه ها از شاخص ترکیبی ضریب تغییرات و در آمار استنباطی ، حسب صورت از آزمون های پارامتری t و غیر پارامتری دوجمله ای( (BINOMIAL.TEST و یومن و یتنی ( U.MANWHITNEYبه) منظور پاسخ به سیوالات پژوهش استفاده گردید. ضمنا قضاوت درباره پرسش ها و عوامل، در دو، سه، چهار یا پنج سطح(از طیف مطلوب،تا ، نامطلوب ) انجام گرفته است.

توضیحات بیشتر