فایل ورد بررسي مقايسه اي رفتارهاي وابسته به ارزش هاي فردي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خليج فارس بوشهر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مقايسه اي رفتارهاي وابسته به ارزش هاي فردي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خليج فارس بوشهر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مقايسه اي رفتارهاي وابسته به ارزش هاي فردي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خليج فارس بوشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مقايسه اي رفتارهاي وابسته به ارزش هاي فردي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خليج فارس بوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مقايسه اي رفتارهاي وابسته به ارزش هاي فردي در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه خليج فارس بوشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای رفتارهای وابسته به ارزشهای فردی در دانشجویان دختر و پسر اجرا گردید.جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر است که در سال 95-94تحصیل می کردند. اعضای نمونه شامل 130دانشجوی دختر و پسر می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان سناریوهای رفتارهای وابسته به ارزشهای فردی را تکمیل کردند.نتایج نشان داد کهمیانگین رفتارهای وابسته به ارزش های فردی در دختران و پسران در ارزش های قدرت، خیرخواهی و جهانی بودن برابر نیستند. باتوجه به تفاوتمیانگین رفتارهای وابسته به ارزش های فردی در دختران و پسران می توان با مداخله در سیستم ارزشی آنها اولویت های ارزشی شان را تغییر داد

توضیحات بیشتر