فایل ورد بررسي رابطه خانواده پايدار و آسيب هاي اجتماعي (مطالعه موردي:خانواده هاي شهرستان ايذه)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه خانواده پايدار و آسيب هاي اجتماعي (مطالعه موردي:خانواده هاي شهرستان ايذه) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه خانواده پايدار و آسيب هاي اجتماعي (مطالعه موردي:خانواده هاي شهرستان ايذه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه خانواده پايدار و آسيب هاي اجتماعي (مطالعه موردي:خانواده هاي شهرستان ايذه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه خانواده پايدار و آسيب هاي اجتماعي (مطالعه موردي:خانواده هاي شهرستان ايذه) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه خانواده پایدار و آسیب های اجتماعی در سطح شهرستان ایذه می باشد. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی نوع زمینه یابی به منظور بررسی آسیب های اجتماعی تاثیرگذار بر یک خانواده پایدار در شهرستان ایذه در سال 1395 می باشد. پرسشنامهی سنجش نگرش به آسیبهای اجتماعی با 42 گویه و 4 عامل ابزار میدانی این پژوهش بوده که قسمت اول آن شامل سوالاتی در مورد وضعیت اقتصادی خانواده، شغل و میزان تحصیلات والدین و قسمت دوم آن سوالاتی در خصوص آسیب های تهدید کننده شایع در شهرستان مذکور می باشد. برای توصیف داده های تحقیق از آمار توصیفی؛ شامل: جدول توزیع فراوانی، درصد، انحراف معیار، میانگین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی، برای پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون آماری تی و از نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شده است. این تحقیق نتایجی به شرح فوق، را ساتع نمود. مواد مخدر و پرخاشگری بالاترین درصدها را به ترتیب به خود اختصاص داده اند. یعنی از جمله مهمترین عوامل تهدید کننده یک خانواده پایدار، مواد مخدر بوده و پس از آن پرخاشگری آماری بسیار نزدیک به مواد مخدر را دارا می باشد. سایر عوامل تهدید کننده یک خانواده پایدار در شهرستان ایذه، به ترتیب عبارتند از سرقت، خودکشی، مسایل جنسی و آخرین عامل تهدید کننده فرار از خانه می باشد. پس بدیهی است تمهیدات لازم در خصوص برطرف نمودن این ناهنجاری ها که اصلی ترین دغدغه ی خانواده های ایذه ای می باشد، مرتفع گردد. همچنین نتایج نشان داد بین پایداری یک خانواده آسیبهای اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر