فایل ورد بررسي رابطه بين مهارتهاي زندگي بر رضايت از زندگي: مورد مطالعه دبيران آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين مهارتهاي زندگي بر رضايت از زندگي: مورد مطالعه دبيران آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين مهارتهاي زندگي بر رضايت از زندگي: مورد مطالعه دبيران آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين مهارتهاي زندگي بر رضايت از زندگي: مورد مطالعه دبيران آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين مهارتهاي زندگي بر رضايت از زندگي: مورد مطالعه دبيران آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رابطه مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی در بین دبیران آموزش و پرورش منطقه 2 تهران انجام شد. تحقیق به روش کمی و بر اساس پیمایش در بین 370 نفر از دبیران این منطقه صورت گرفت که بر مبنای نمونه گیری احتمالی ساده و بر مبنای نرم افزار spss تحلیل گرفت. تحلیل رگرسیون نشان داد که اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای ضریب همبستگی چندگانه (5) معادل 0/602 هست که بیانگر تاثیر مهارت زندگی بر رضایت از زندگی است. ضریب تعیین (R2) نیز 0.363 محاسبه شده است. به این معنا که حدود 36 درصد از تغییرات رضایت از زندگی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط متغیر مهارت های زندگی تبیین میشود و 65 درصد باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که در این تحقیق مورد آزمون قرار نگرفته است. همچنین نتایج نشان می-دهد که رضایت از زندگی را در سطح بالایی بین نمونه های تحقیق نشان داد.

توضیحات بیشتر