فایل ورد بررسي رابطه بين سلامت عمومي، اضطراب و تفکر غيرمنطقي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم و هشتم شهرستان اروميه در سال تحصيلي 1396-1395

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي رابطه بين سلامت عمومي، اضطراب و تفکر غيرمنطقي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم و هشتم شهرستان اروميه در سال تحصيلي 1396-1395 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي رابطه بين سلامت عمومي، اضطراب و تفکر غيرمنطقي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم و هشتم شهرستان اروميه در سال تحصيلي 1396-1395  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي رابطه بين سلامت عمومي، اضطراب و تفکر غيرمنطقي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم و هشتم شهرستان اروميه در سال تحصيلي 1396-1395،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين سلامت عمومي، اضطراب و تفکر غيرمنطقي با عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه هفتم و هشتم شهرستان اروميه در سال تحصيلي 1396-1395 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سلامت عمومی، اضطراب و تفکر غیرمنطقی عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم و هشتم شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 95-96 می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان پایه هفتم دخترانه بنت الهدی و هشتم پسرانه فردوس شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل می باشند نمونه آماری تحقیق حاضر با استفاده از بین جامعه آماری به تعداد 50 نفر انتخاب شده است، بطوری که تعداد 25 نفر از پایه هفتم مدرسه دخترانه بنت الهدی و 25 نفر از پایه هشتم مدرسه پسرانه فردوس می باشند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است.ابزار گردآوری اطلاعات به صورت پرسشنامه استاندارد است که از پرسشنامه اضطراب زونگ ، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز، پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلوراستفاده گردیده است، برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شده است نتیجه فرضیه های آزمون آماری نشان داد که بین سلامت عمومی،اضطراب، و تفکر غیر منطقی با عملکرد دانش آموزان پایه هفتم و هشتم دانش آموزان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد.

توضیحات بیشتر