فایل ورد بررسي تاثير تکنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي تربت حيدريه درسال تحصيلي95-96

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير تکنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي تربت حيدريه درسال تحصيلي95-96 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير تکنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي تربت حيدريه درسال تحصيلي95-96  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير تکنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي تربت حيدريه درسال تحصيلي95-96،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير تکنولوژي آموزشي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي تربت حيدريه درسال تحصيلي95-96 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی تاثیرتکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرتربت حیدریه درسال تحصیلی95-96 می باشد.روش انجام این تحقیق توصیفی - همبستگی، وجامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر تربت حیدریه می باشد. از کل جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای به تعداد 357نفر طبق جدول نمونه گیری مورگان انتخاب گردیده است و جهت گردآوری داده ها پرسشنامه مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز(شامل 32 سوال) ویژه معلمان تهیه و نیز معدل دانش آموزان بعنوان معیاری برای بررسی پیشرفت تحصیلی آنها ثبت گردید.درتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری Spss استفاده شد . نتایج تحلیل داده های تحقیق حاکی از آن بود که عواملی چون دانسته های معلم درموردمزایای کاربردتکنولوژی آموزشی ،تصورات معلم درمورد کاربردتکنولوژی آموزشی و پیش بایست های کاربرد تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیرگذار است

توضیحات بیشتر