فایل ورد بررسي اثر بخشي مفاهيم ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر تغيير سبک هاي اسنادي در دانش آموزان پرخاشگر دختر

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر بخشي مفاهيم ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر تغيير سبک هاي اسنادي در دانش آموزان پرخاشگر دختر دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر بخشي مفاهيم ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر تغيير سبک هاي اسنادي در دانش آموزان پرخاشگر دختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر بخشي مفاهيم ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر تغيير سبک هاي اسنادي در دانش آموزان پرخاشگر دختر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر بخشي مفاهيم ذهن آگاهي مبتني بر شناخت درماني بر تغيير سبک هاي اسنادي در دانش آموزان پرخاشگر دختر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیم ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر تغییر سبک های اسنادی در دانش آموزان پرخاشگر دختر انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر پرخاشگر مقطع دوره متوسطه اول شهرستان سنندج تشکیل داده است. جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. از پرسشنامه ی سبک های اسنادی (ASQ) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای مورد آموزش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه های آزمایش و گواه در متغیر های تغییر سبک های اسنادی تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی روش آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر تغییر سبک های اسنادی دردختران دانش آموز پرخاشگر موثر بوده است. از یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گیری نمود که روش های مداخله ای مبتنی بر ذهن آگاهی بر تغییر سبک های اسنادی افراد پرخاشگر موثر است.

توضیحات بیشتر