فایل ورد ارتباط عملکرد مديريت منابع انساني و رفتار شهروندي سازماني در بين کارمندان برخي از ادارات دولتي شهرستان يزد

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط عملکرد مديريت منابع انساني و رفتار شهروندي سازماني در بين کارمندان برخي از ادارات دولتي شهرستان يزد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط عملکرد مديريت منابع انساني و رفتار شهروندي سازماني در بين کارمندان برخي از ادارات دولتي شهرستان يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط عملکرد مديريت منابع انساني و رفتار شهروندي سازماني در بين کارمندان برخي از ادارات دولتي شهرستان يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط عملکرد مديريت منابع انساني و رفتار شهروندي سازماني در بين کارمندان برخي از ادارات دولتي شهرستان يزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تغییرات گسترده و وسیع در عصر حاضر نشان از اهمیت اساسی ترین عنصر راهبردی آن یعنی نیروی انسانی کارآمد و متعهد دارد.به دلیل اهمیت منابع انسانی و در جهت بهره مندی مطلوب از این سرمایه عظیم توجه به همه ابعاد برانگیزاننده این عنصر منحصر به فرد و رشد و بالندگی آن منجر به بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان خواهد شد. در بازارهای رقابتی و پویایی امروزی،بزرگترین چالش مدیران فروش، طرح استراتژی های برای بهبود عملکرد نیروی فروش می باشد. فعالیت ها و عملکرد نیروی فروش به تنهایی بزرگترین بود جه شرکت ها را تشکیل نمی دهد . اما آن منبع اولیه درآمد و عنصر کلیدی موفقیت سازمان ها را تشکیل می دهد .از این دیدگاه، سازمان ها علاقه مند به شناسایی متغیرهای که بر عملکرد شغلی تاثیر می گذارند می باشند.در دنیای پر چالش کنونی،سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی،ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرارخواهد داد.هدف مقاله حاضر تعیین ارتباط بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و رفتار شهروندی سازمانی است.روش پژوهش،توصیفی و از نوع همبستگی است و از نرم افزار SPSS برای این منظور کمک گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی کارمندان 5 اداره دولتی شهرستان یزد،به تعداد 200 نفر بوده که از این میان با فرمول کوکران ،نمونه ای تصادفی به اندازه 120 نفر انتخاب شد.نتایج پژوهش حاکی از این است که بین عملکرد مدیریت منابع انسانی و تمامی شاخص های آن با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معنی دار و مستقیم وجود دارد.

توضیحات بیشتر