فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه کيفيت تامين نيازهاي دانش آموزان در خانواده از ديدگاه گلاسر 1و عملکرد خانواده با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه کيفيت تامين نيازهاي دانش آموزان در خانواده از ديدگاه گلاسر 1و عملکرد خانواده با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه کيفيت تامين نيازهاي دانش آموزان در خانواده از ديدگاه گلاسر 1و عملکرد خانواده با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه کيفيت تامين نيازهاي دانش آموزان در خانواده از ديدگاه گلاسر 1و عملکرد خانواده با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه کيفيت تامين نيازهاي دانش آموزان در خانواده از ديدگاه گلاسر 1و عملکرد خانواده با فرسودگي تحصيلي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر در صدد بررسی ارتباط کیفیت تامین نیازها در خانواده با توجه به نظریه انتخاب، عملکرد خانواده و فرسودگی تحصیلی بود. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و نمونه مورد استفاده در این پژوهش 100 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان ارزوییه بود که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو، پرسشنامه عملکرد خانواده و پرسشنامه نیازهای دانش آموزان بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها: نتایج معنی دار بودن متغیرهای کلی عملکرد خانواده، متغیر عشق و تعلق در پیش بینی فرسودگی و بی علاقگی تحصیلی را نشان داد. به علاوه، متغیر حل مشکل در خانواده بی علاقگی تحصیلی را به طور معنی دار پیش بینی کرد. همچنین متغیرهای ارتباط، حل مشکل و نیاز به عشق و تعلق به طور معنی دار پیش بینی کننده ناکارامدی تحصیلی بودند. یافته ها مطالعات پیشین و مدل های نظری موجود را تایید کردند.

توضیحات بیشتر