فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه بين باورهاي غير منطقي و رضايت جنسي زوجين

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه بين باورهاي غير منطقي و رضايت جنسي زوجين دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه بين باورهاي غير منطقي و رضايت جنسي زوجين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه بين باورهاي غير منطقي و رضايت جنسي زوجين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط ساده و چندگانه بين باورهاي غير منطقي و رضايت جنسي زوجين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و رضایت جنسی زوجین بود. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل زوجین متاهل دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. در این پژوهش ابتدا پژوهشگر به خوابگاه متاهلین دانشگاه مراجعه و 35 زوج را به صورت در دسترس انتخاب کرد و پس از آن زوجین پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز40B گویه ای اهواز و پرسشنامه رضایت جنسی هادسون را تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد.یافته ها: در نهایت پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه تحلیل آنها، نتایج نشان داد که بین باورهای غیر منطقی و رضایت جنسی رابطه معنی داری وجود ندارد (P=0/66و .r=0/53)نتیجه گیری: با توجه به تحلیل آماری صورت گرفته، متغیر باورهای غیر منطقی و مولفه های آن(اجتناب از مشکل، درماندگی در مقابل تغییر، توقع تایید از دیگران، بی مسیولیتی هیجانی) به عنوان متغیر پیش بین نشان می دهند که، پیش بینی کننده های معنی داری برای رضایت جنسی نیستند.

توضیحات بیشتر