فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با هوش هيجاني دانش آموزان دختر ابتدايي شهر خرم آباد

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با هوش هيجاني دانش آموزان دختر ابتدايي شهر خرم آباد دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با هوش هيجاني دانش آموزان دختر ابتدايي شهر خرم آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با هوش هيجاني دانش آموزان دختر ابتدايي شهر خرم آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط اضطراب اجتماعي با هوش هيجاني دانش آموزان دختر ابتدايي شهر خرم آباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف : تحقیق حاضر، بررسی رابطه اضطراب اجتماعی با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر ابتدایی شهر خرم آباد بود.روش : این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه، شامل کلیه دانش آموزان دختربه تعداد 900 نفر بودند. نمونه مورد مطالعه 270 نفر به روش تصادفی طبقه ایی انتخاب گردید . ابزارگرد آوری اطلاعات ، پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز (1994) و پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن (1980 )در نظر گرفته شد. در آزمون فرضیه ها ، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره با کمک نرم افزار spss 23 انجام گرفت.یافته ها : یافته ها نشان داد که ضریب همبستگی بین اضطراب اجتماعی با هوش هیجانی ، رابطه منفی و معنادار مشاهده گردید. در بررسی رابطه اضطراب اجتماعی با ابعاد هوش هیجانی ، ضرایب همبستگی با حل مساله ، با شادمانی، با استقلال شخصی ، با تحمل فشار روانی ، با خود - شکوفایی ، با خود - هیجانی ، با واقع گرایی، با روابط بین فردی، با خوش بینی ؛ با احترام به خود ، با خویشتن داری ، با انعطاف پذیری، با مسیولیت پذیری، با همدلی و، با بعد خود ابرازی ، رابطه ی منفی ، معکوس ومعنیداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد، که اضطراب اجتماعی برای ابعاد هوش هیجانی دانش آموزان دختر ابتدایی شهر خرم آباد پیش بینی کننده ی مناسبی می باشد نتیجه گیری : با توجه به یافته های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که اضطراب اجتماعی بر هوش هیجانی تاثیر منفی دارد به این معنا که هر چقدر سطح اضطراب اجتماعی بالا باشد ، هوش هیجانی نیز پایین می آید.

توضیحات بیشتر