فایل ورد اثربخشي درمان شناختي در ارتقاي صميميت روانشناختي دانش آموزان

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي درمان شناختي در ارتقاي صميميت روانشناختي دانش آموزان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي درمان شناختي در ارتقاي صميميت روانشناختي دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي درمان شناختي در ارتقاي صميميت روانشناختي دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي درمان شناختي در ارتقاي صميميت روانشناختي دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد اثربخشي درمان شناختي در ارتقاي صميميت روانشناختي دانش آموزان اجرا شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل بودند از بین آنها 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزینی تصادفی شدند. ابتدا مقیاس صمیمیت(واکر و تامپسون) به عنوان پیش آزمون روی نمونه ها اجرا شد. سپس برنامه آموزشی درمان شناختی در دوماه و طی هشت جلسه یک و نیم ساعته برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس همان مقیاس ها به عنوان پس آزمون اجرا شد. و داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل کواریانس(آنکوا) تحلیل شدند نتایج نشان داد که درمان شناختی باعث افزایش صمیمیت روانشناختی دانش آموزان شد. و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که این شیوه ی روان درمانی می تواند روش درمانی موثری برای دانش آموزان باشد.

توضیحات بیشتر