فایل ورد اثربخشي درمان چشم انداز زمان بر اهداف تسلطي، اهداف عملکرد گرايشي-اجتنابي دانشجويان دختر دانشگاه خليج فارس بوشهر

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي درمان چشم انداز زمان بر اهداف تسلطي، اهداف عملکرد گرايشي-اجتنابي دانشجويان دختر دانشگاه خليج فارس بوشهر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي درمان چشم انداز زمان بر اهداف تسلطي، اهداف عملکرد گرايشي-اجتنابي دانشجويان دختر دانشگاه خليج فارس بوشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي درمان چشم انداز زمان بر اهداف تسلطي، اهداف عملکرد گرايشي-اجتنابي دانشجويان دختر دانشگاه خليج فارس بوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي درمان چشم انداز زمان بر اهداف تسلطي، اهداف عملکرد گرايشي-اجتنابي دانشجويان دختر دانشگاه خليج فارس بوشهر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان چشم انداز زمان بر اهداف تسلط، اهداف عملکرد گرایشی-اجتنابی دانشجویان دختر دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گرفت. طی شش جلسه، درمان چشم انداز زمان به عنوان متغیر مستقل و اهداف تسلطی، اهداف عملکرد گرایشی و اهداف عملکرد اجتنابی به عنوان متغیرهای وابسته بودند. به همین منظور تعداد 40 نفر از دانشجویان دختر به صورت تصادفی انتخاب شدند و ماده های مربوط به متغیرهای اهداف تسلطی، اهداف عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی در پرسشنامه ی انگیزشی-شناختی زشو و بارانت (2011) را پر کردند و در یک طرح آزمایشی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. نتایج نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای اهداف تسلطی، اهداف عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد و اهداف تسلطی و اهداف عملکرد گرایشی افزایش و اهداف عملکرد اجتنابی کاهش یافتند

توضیحات بیشتر