فایل ورد اثر بخشي آموزش مديريت استرس ذهن آگاهي محور در استرس ادراک شده مثبت

لینک دانلود

 فایل ورد اثر بخشي آموزش مديريت استرس ذهن آگاهي محور در استرس ادراک شده مثبت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بخشي آموزش مديريت استرس ذهن آگاهي محور در استرس ادراک شده مثبت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بخشي آموزش مديريت استرس ذهن آگاهي محور در استرس ادراک شده مثبت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بخشي آموزش مديريت استرس ذهن آگاهي محور در استرس ادراک شده مثبت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مدیریت ذهن آگاهی محور بر استرس ادراک شده مثبت دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده است. حجم نمونه30 نفر(15 نفر گروه آزمایش و 15 گروه کنترل) از دانشجویان دختر که بصورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 80دقیقه ای(هفته ای یک بار) تحت درمان مدیریت ذهن آگاهی محور قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استرس ادراک شده کوهن(1983) استفاده شده است. نتایج تحلیل کوواریانس استرس ادراک شده آزمودنی ها در دومرحله پیش آزمون و پس آزمون، نشان داد که آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نمرات استرس ادراک شده مثبت گروه تحت آموزش، موثر بوده است. رویکرد مدیریت استرس ذهن آگاهی محور با پذیرش شناخت ها زمینه تغییر را فراهم می آورد. با توجه به اثر بخش بودن مدیریت ذهن آگاهی محور در استرس پیشنهاد می شود به متولیان سلامت روان از این روش استفاده نمایند.

توضیحات بیشتر