فایل ورد آسيب شناسي مولفه هاي موثر در مصرف مواد مخدر در بين کودکان و نوجوانانمورد مطالعه: (نوجوانان سنين 14تا 18سال کانون اصلاح و تربيت اداره کل زندان هاي استان کرمان)

لینک دانلود

 فایل ورد آسيب شناسي مولفه هاي موثر در مصرف مواد مخدر در بين کودکان و نوجوانانمورد مطالعه: (نوجوانان سنين 14تا 18سال کانون اصلاح و تربيت اداره کل زندان هاي استان کرمان) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آسيب شناسي مولفه هاي موثر در مصرف مواد مخدر در بين کودکان و نوجوانانمورد مطالعه: (نوجوانان سنين 14تا 18سال کانون اصلاح و تربيت اداره کل زندان هاي استان کرمان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آسيب شناسي مولفه هاي موثر در مصرف مواد مخدر در بين کودکان و نوجوانانمورد مطالعه: (نوجوانان سنين 14تا 18سال کانون اصلاح و تربيت اداره کل زندان هاي استان کرمان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آسيب شناسي مولفه هاي موثر در مصرف مواد مخدر در بين کودکان و نوجوانانمورد مطالعه: (نوجوانان سنين 14تا 18سال کانون اصلاح و تربيت اداره کل زندان هاي استان کرمان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه علوم اجتماعي، روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش بدنبال شناسایی مولفه های موثر در مصرف مواد مخدر در سطح نوجوانان کانون اصلاح و تربیت اداره کل زندان های استان کرمان در سال کاری 95-96 می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف توصیفی – پیمایشی است. و از جهت زمانیاز نوع مقطعی بوده و جامعه آماری آن را کلیه مددجویان نوجوان سنین 14 تا 18 سال کانون اصلاح و تربیت اداره کل زندان هایاستان کرمان تشکیل می دهد. با توجه به جامعه آماری 45 نفری، تعداد نمونه مورد استفاده در این پژوهش به استناد جدول (کرجسی و مورگان)7، 40 نفر می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای توزیع پرسشنامه در بین نمونه هدف انتخاب شده، استفاده شده است. ابزار اندازه گیری به کار رفته در این تحقیق از نوع محقق ساخته می باشد که بعد روایی آن را پژوهشگر با کمک و همفکری اساتید و صاحبنظران علوم روانشناسی کودک و نوجوان، اساتید آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسیانحرافات تنظیم و تدوین نموده است. در این پژوهش برای ابعاد توصیفی تحقیق از جدول، شکل و نمودار استفاده شده و برایبخش استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS20 در سطح معنا داری 5% p از آزمون آماری رگرسیون بهره گرفته شده است. نتایج تجزیه تحلیل داده ها با مطالعه موردی مددجویان کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تایید تمامی فرضیه های پژوهش و معناداری تمامی آن را نشان داده است.

توضیحات بیشتر