فایل ورد نگرش ديني و سرسختي روان شناختي در پرستاران

لینک دانلود

 فایل ورد نگرش ديني و سرسختي روان شناختي در پرستاران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نگرش ديني و سرسختي روان شناختي در پرستاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نگرش ديني و سرسختي روان شناختي در پرستاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نگرش ديني و سرسختي روان شناختي در پرستاران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

نگرش دینی عبارت است از اعتقادات منسجم و یکپارچهء توحیدی که خداوند را محور امور می داند و ارزشها، اخلاقیات، آداب و رسوم و رفتارهای انسانها با یکدیگر، طبیعت و خویشتن را تنظیم میکند. سرسختی به عنوان ترکیبی از باورها نگرشها تعریف میشود که به فرد انگیزه و جرات می دهد تا در مواجهه با موقعیت های پراسترس و دشوار، کارهای سخت و راهبردی انجام دهد و برای سازگاری با آن شرایط سرسختانه فعالیت کند تا از میان رویدادهایی که میتواند بصورت بالقوه واجد پیامدهای فاجعه آمیز و ناخوشایند باشند راهی بسوی رشد و تعالی باز کند و فرصت هایی برای رشد فراهم کند. با توجه به اهمیت نقش پرستاران در سیستم خدمات بهداشتی - درمانی و نیز شغل حساس آنها در خدمت رسانی به بیماران، این تحقیق به بررسی رابطه نگرش مذهبی و سرسختی روانشناختی در پرستاران می پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه تحقیق کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان ها درمانگاه های دولتی شرق استان تهران بود. که تعداد 150 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. بر اساس یافته های پژوهش، بین نگرش دینی و ابعاد سرسختی روان شناختی(کنترل، تعهد، چالش جویی) در پرستاران رابطه معنی دار وجود دارد.

توضیحات بیشتر