فایل ورد نقش ميانجي خشم و کمالگرايي در ارتباط بين ويژگي هاي شخصيت و باورهاي اختلال خوردن در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بجستان

لینک دانلود

 فایل ورد نقش ميانجي خشم و کمالگرايي در ارتباط بين ويژگي هاي شخصيت و باورهاي اختلال خوردن در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بجستان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش ميانجي خشم و کمالگرايي در ارتباط بين ويژگي هاي شخصيت و باورهاي اختلال خوردن در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بجستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش ميانجي خشم و کمالگرايي در ارتباط بين ويژگي هاي شخصيت و باورهاي اختلال خوردن در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بجستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش ميانجي خشم و کمالگرايي در ارتباط بين ويژگي هاي شخصيت و باورهاي اختلال خوردن در بين دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان بجستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی خشم و کمالگرایی در ارتباط بین ویژگی های شخصیت وباورهای اختلال خوردن انجام شد. این پژوهش با روش همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش، کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بجستان بودند. حجم نمونه 210 نفر در نظر گرفته شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. برای سنجش متغیر های پژوهش از پرسشنامه نگرش های خوردن، پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا، مقیاس خشم چند بعدی و مقیاس چند بعدی کمالگرایی فراست استفاده شد. داده ها و اطلاعات بدستآمده با استفاده از از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتیجه تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که در مدلیابی باورهای اختلال خوردن اثر مستقیم شخصیت بر خشم و کمالگرایی مثبت و معنیدار است. به علاوه خشم به طور مثبت و معنیدار بر باورهای خوردن تاثیر دارد، در حالی که رابطه کمالگرایی و باورهای خوردن غیر معنیدار است. البته ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تمایل به پرخوری با بعد تردید در مورد اعمال و نیز با بعد نگرانی در مورد اشتباه کمالگرایی رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنین بین کنترل دهانی اختلال خوردن و انتقاد والدین کمالگرایی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج این پژوهش به طور خلاصه نشان داد که ناهنجاری های شخصیتی می تواند هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم و با واسطه قرار دادن هیجان خشم و نه کمال گرایی، باورهای نابهنجار خوردن را تبیین نماید.

توضیحات بیشتر