فایل ورد نقش عواطف منفي و ناگويي خلقي در پيش بيني رفتارهاي خوردن آشفته در ميان دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد نقش عواطف منفي و ناگويي خلقي در پيش بيني رفتارهاي خوردن آشفته در ميان دانشجويان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش عواطف منفي و ناگويي خلقي در پيش بيني رفتارهاي خوردن آشفته در ميان دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش عواطف منفي و ناگويي خلقي در پيش بيني رفتارهاي خوردن آشفته در ميان دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش عواطف منفي و ناگويي خلقي در پيش بيني رفتارهاي خوردن آشفته در ميان دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل ورد نقش عواطف منفي و ناگويي خلقي در پيش بيني رفتارهاي خوردن آشفته در ميان دانشجويان بود. جامعه آماری شامل تعداد 7120 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال تحصیلی 1395-94 بودند. شیوه نمونه گیری خوشه ای بود به طوری که تعداد 150 نفر با روش غیراحتمالی به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های؛ 1 )ناگویی خلقی تورنتو، 2 )بازخوردهای خوردن و 3 )افسردگی، اضطراب و استرس استفاده شد. نتایج تحلیل آمار استنباطی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که؛ با افزایش یک واحد در متغیرهای عواطف منفی (افسردگی، اضطراب و استرس) و ناگویی خلقی به ترتیب به اندازه 0/24 و 0/19 واحد به رفتارهای خوردن آشفته افزوده می شود. پس میتوان گفت متغیرهای عواطف منفی (افسردگی، اضطراب و استرس) و ناگویی خلقی به طور معنی داری رفتارهای خوردن آشفته را پیش بینی میکنند.

توضیحات بیشتر