فایل ورد نقش الگوهاي نمازخواني در گرايش به رفتارهاي پر خطر در دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد نقش الگوهاي نمازخواني در گرايش به رفتارهاي پر خطر در دانشجويان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش الگوهاي نمازخواني در گرايش به رفتارهاي پر خطر در دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش الگوهاي نمازخواني در گرايش به رفتارهاي پر خطر در دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش الگوهاي نمازخواني در گرايش به رفتارهاي پر خطر در دانشجويان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي، مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط الگوهای نمازخوانی با میزان گرایش به رفتار های پر خطر در بین دانشجویان انجام شد.روش: نمونه ی پژوهش شامل 370 نفر از بین 6200 دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد بیرجند در سال تحصیلی 94- 95 بود که به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت چند مرحله ای انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های الگوهای نمازخوانی و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی گردآوری شد و با روشهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: خرده مقیاس های اجبار به نماز و نماز با حظور قلب به طور معناداری گرایش به رفتارهایپرخطر در دانشجویان را پیش بینی میکند.نتیجه گیری: یافته ها از تاثیرگذاری الگوهای نمازخوانی بر گرایش به رفتارهای پرخطر در دانشجویان حمایت میکند. بنابراین ترویج فرهنگ نمازخواندن میتواند به عنوان یک عامل بازداری از گرایش به رفتارپرخطر در بین جوانان مد نظر قرار گیرد.

توضیحات بیشتر